O projekcie

Galeria Jednego Dzieła (G1D) to niekonwencjonalne działanie promujące kulturę i sztukę zainicjowane przez Fundację Wspólnota Gdańska.

Jego celem jest prezentacja sztuki w miejscach nieoczywistych, często odwiedzanych przez mieszkańców Gdańska, takich jak urzędy, instytucje, przedsiębiorstwa, banki, sądy, sklepy, restauracje.
Zwykle nie ma tam przestrzeni na organizację dużych wystaw, natomiast prezentacja właśnie jednego dzieła będzie spektakularna i dostrzeżona.

Naszym celem jest umożliwieniu mieszkańcom Gdańska bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki. Większość tych osób nigdy nie odwiedziła i prawdopodobnie nigdy nie odwiedzi żadnej galerii sztuki. Być może to właśnie przypadkowe zetknięcie z rzeźbą, malarstwem, grafiką, przy okazji załatwiania codziennych spraw, będzie impulsem do zainteresowania się kulturą. Od tego blisko już do otwarcia się na bogatą ofertę kulturalną Gdańska, a w dalszej perspektywie nawet do aktywności na tym polu – w roli animatora czy lidera.

Galeria Jednego Dzieła działała w Gazowni Gdańskiej PGNiG w latach 2010-2018. Zorganizowano w niej niemal 70 prezentacji rzeźby, malarstwa, rysunku i grafiki tworzonych przez lokalnych młodych artystów - studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Obecnie wznawiamy działalność tej Galerii we współpracy z Operą Bałtycką w Gdańsku. Będziemy tu prezentować malarstwo, grafikę, rysunki i fotografie tworzone przez artystów z Gdańska, z Polski i z zagranicy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu podmioty zainteresowane współpracą przy realizacji tego projektu.